Налични курсове

Добре дошли в курса по CorelDRAW.

Начало на занятията: 27 май 2019г.

Продължителност: 4 седмици

Приятна работа!


Добре дошли в курса по Photoshop.

Начало на занятията: 27 май 2019г.

Продължителност: 4 седмици

Приятна работа!


Добре дошли в курса по MS Office Excel.

Начало на занятията: 27 май 2019г.

Продължителност: 4 седмици

Приятна работа!