Microsoft Office Excel – стартира на 29 Април

С помощта на EXCEL, програма от пакета Microsoft Office за електронни таблици, можете да проследявате, пресмятате и анализирате числа, както и да създавате диаграми, за да представяте получената информация. След като въвеждате числа в мрежата от клетки върху работната страница на Excel, в съседни клетки можете да въвеждате формули, които да сумират, изваждат, умножават или делят числата. Можете също така да въвеждате функции, които да изпълняват някои видове сложни изчисления: от простото намиране на средно аритметично число до сложните финансови сметки например. Excel също така предлага възможности за изграждането на несложни бази данни. Можете да натрупате записи от информация, които да съдържат и текст и числа, и да сортирате, търсите и извличате данни от базата данни. За да представяте числата в графичен вид можете да използвате EXCEL, за да създадете диаграма.

Учебен план:

 • Общи сведения за Excel;
 • Работни листа и книги;
 • Типове данни;
 • Въвеждане на данни;
 • Защита на листи и работни книги‘
 • Форматиране;
 • Адресиране;
 • Сортиране;
 • Филтриране и замразяване;
 • Въвеждане на формули;
 • Оператори и операции;
 • Функции;
 • Типове диаграми;
 • Създаване на диаграма;
 • Създаване на частични суми;
 • Създаване на обобщаваща таблица;
 • Създаване на шаблон;
 • Макроси;
 • Сценарий;

Финален online тест

След завършване на курса Вие ще можете:

 • Самостоятелно да работите с програмата Microsoft Office Excel
 • Лесно да създавате и оформяте електронни таблици
 • Да манипулирате с данните в тях
 • Да извършвате изчисления в таблиците с помощта на формули и функции.
 • Да създавате диаграми за онагледяване на данните
 • Ефективно да работите с големи таблици (бази данни) да сортирате и да филтрирате информацията в тях
 • Да подготвяте за печат и да отпечатвате таблиците
 • Да защитавате информацията в работните листа и книги.

Продължителност на курса: 4 седмици

Цена на курса: 160 лв.

Ако проявявате интерес към програмата Excel, запишете се за онлайн курса, като заплатите таксата по банков път (банковата сметка се намира в страницата Контакти) и попълните регистрационната форма.