За нас

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме екип от млади и опитни професионалисти, предлагащи обучение по софтуерни технологии, езикови компетентности и други квалификационни и преквалификационни съвременни курсове, които отговарят на нуждите на потребителите в България. Недостатъците в образованието и недостига на места за качествено развитие на специалисти ни подтикнаха да създадем Учебен център „Магнолия“ – актуална среда за усъвършенстване на знанията, уменията и способностите.

Лекторите ни са преподаватели с професионален доказан опит, които периодично участват като ментори в различни конференции и технически събития, където сме провели множество семинари и открити лекции на съвременна тематика.

Във всичките ни проекти се стремим да сформираме приятна среда за обучение, в която всеки да развие качествата си и да добие сигурността, която му е необходима. Държим да подобряваме нашите услуги, съчетавайки най-доброто от академичните среди и частния сектор.

Основните ни цели:

– представяне на образователни услуги с високо качество и балансирани цени;

– непрекъснато прилагане на цикъла планиране, реализация, оценка, коригиране;

– повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила, съобразно динамично изменящата се пазарна и икономическа конюнктура.

Запознайте се с предлаганите от нас онлайн езикови курсове  и онлайн компютърни курсове ТУК